Groeien naar een gezonde organisatie


  1. De opdracht buiten (externe opdracht) is leidend. Dat hoor je, proef je en ervaar je als je in de organisatie rondloopt. 
  2. Het systeem is logisch geordend, er zijn heldere lijnen en er is balans in de hiërarchie.
  3. Medewerkers zijn geïnspireerd, gemotiveerd en leergierig. Er is veel energie en levendigheid en bereidheid te leren. 
  4. Leidinggevenden hebben én kennen hun plek en plaats. Ze werken ten dienste van de medewerkers. Niet als makke schapen - maar met een eigen visie en aanpak. Ze ondersteunen medewerkers en als het nodig is begrenzen zij ongewenst gedrag. Snel en duidelijk.